سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1385-10-11 نژاد عرب
پدر یل پهلوان, پدربزرگ: حداد, مادربزرگ: حریر مادر نزهه شاد, پدربزرگ: احسان, مادربزرگ: ودنه خرسانی طولی
تولید کننده حمیدرضا دهقانی مالک مجتبی پنجه پور
موبایل +989133176562 باشگاه پرورش اسب آواز

سایر توضیحات:

سیلمی عرب قفقاز رضایی

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

هماهنگی کشش
09133176562
09130226562

Ghafghaz Rezaei

قفقاز رضایی

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1403-03-28

تعداد کره مادیان های تولید شده:

0

تعداد کره نریان های تولید شده:

1

تعداد کل تولیدات:

1

بیشترین رنگ تولید شده:

کهر

تعداد مقام ها:

0

Install Shyehe App