سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1395-10-20 نژاد عرب
پدر دجله کردان, پدربزرگ: جنان, مادربزرگ: کیهان مادر لومانا سینا, پدربزرگ: ذوالفقار بهزادی, مادربزرگ: سمیلا
تولید کننده سعد گورانی نژاد مالک سعد گورانی نژاد
موبایل +989161183015 باشگاه باشگاه دماوند اهواز

سایر توضیحات:

سیلمی عرب باراد سینا

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

هماهنگی کشش
09161183015

Barad Sina

باراد سینا

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1403-03-29

تعداد کره مادیان های تولید شده:

2

تعداد کره نریان های تولید شده:

0

تعداد کل تولیدات:

5

بیشترین رنگ تولید شده:

-

تعداد مقام ها:

0

Install Shyehe App