شیهه
شیهه
سایت شیهه از سال 1398 با موضوع نیازمندی های آنلاین اسب راه اندازی گردیده و هدف اصلی آن در ارتباط قرار دادن خریدار و فروشنده به صورت مستقیم می باشد. لازم به ذکر است نام و برند تجاری شیهه نیز به نام نسیم راد درحال ثبت می باشد . در سایت شیهه خرید به صورت مستقیم انجام نمی شود و تراکنش مالی امکان پذیر نیست.